26 września 2016

Uczymy się przez doświadczenia i obserwację

            Miesiąc wrzesień na lekcjach przyrody w klasie 6a upływa pod hasłem Chrońmy przyrodę. Tematykę zajęć zdominowały liczne doświadczenia, eksperymenty i obserwacje terenowe - zarówno zespołowe, jak i indywidualne. Uczniowie własnoręcznie wykonanymi narzędziami badali poziom zanieczyszczenia powietrza. Uprawiali rzeżuchę, stosując nietypowe nawozy. W końcu opisywali wodę pobraną z różnych zbiorników pod kątem wielu czynników.

            Nie zabrakło ciekawych spotkań, na przykład z panem Januszem Bigajem - przedstawicielem Krzywińskiego Koła Łowieckiego Szarak. Uczestnicząc w pogadankach, dzieci pogłębiały swoją wiedzę z historii leśnictwa i łowiectwa, związaną głównie z najbliższym regionem, przyswoiły sobie też szereg nowych pojęć.

Ewa Jagodzińska-Wiatrowska

Opracował: Sławomir Ceglarek