Zarząd SU SP

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: Marcin Skorupka (I półrocze)

z-ca: Aniela Dopierała - kl.6b

Członkowie: Zofia Maćkowiak - kl.8a, Wiktoria Cugier - kl.7a, Maria Szulc - kl.5a

Opiekun w budynku A: mgr Lidia Walczak

Opiekun w budynku B: mgr Sławomir Ceglarek