Zarząd SU SP i GIM

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca: Paulina Ceglarek - kl.2ag

z-ca: Oliwia Sierszyńska - kl.4b

Skarbnik: Aleksandra Kraśniewska - kl.2ag

Członkowie: Patrycja Łagodzka - kl.7a, Patrycja Michałowicz - kl.2bg, Jakub Grzemski - kl.2bg

Opiekun: mgr Magdalena Krawczyk