Terminy zebrań RP

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Data

Cel

1.

30.08.2018r.

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku 2017/2018, organizacja pracy szkoły.

2.

11.09.2018r.

Nadzór pedagogiczny.

3.

16.10.2018r.

Szkolenie według diagnozy WDN.

4.

13.11.2018r.

Sprawy bieżące.

5.

08.01.2019r.

Klasyfikacja – I półrocze.

6.

29.01.2019r.

Analiza – I  półrocze.

7.

26.03.2019r.

Szkolenie – egzaminy zewnętrzne.

8.

17.06.2019r.

Klasyfikacja – roczna i końcowa.

9.

27.06.2019r.

Analiza – II półrocze.

 

Krzywiń, 30.09.2018r.