Terminy zebrań RP

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Lp.

Data

Cel

1.

28.08.2020r.

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku 2019/2020, organizacja pracy szkoły.

2.

15.09.2020r.

Plan nadzoru pedagogicznego.

3.

13.10.2020r.

Szkolenie.

4.

17.11.2020r.

Sprawy bieżące.

5.

19.01.2021r.

Klasyfikacja – I półrocze.

6.

09.02.2021r.

Analiza – I  półrocze.

7.

20.04.2021r.

Szkolenie – egzaminy ósmoklasisty.

8.

22.06.2021r.

Klasyfikacja – roczna i końcowa.

9.

30.06.2021r.

Analiza – II półrocze.

 

Krzywiń, 15.09.2020r.                                               Opracowała: Katarzyna Bartkowiak