Terminy zebrań RP

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

Data

Cel

1.

29.08.2019r.

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku 2018/2019, organizacja pracy szkoły.

2.

10.09.2019r.

Plan nadzoru pedagogicznego.

3.

15.10.2019r.

Szkolenie – kompetencje kluczowe, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.

19.11.2019r.

Sprawy bieżące.

5.

23.01.2020r.

Klasyfikacja – I półrocze.

6.

11.02.2020r.

Analiza – I  półrocze.

7.

31.03.2020r.

Szkolenie – egzaminy ósmoklasisty, odpowiedzialność dyscyplinarna.

8.

22.06.2020r.

Klasyfikacja – roczna i końcowa.

9.

30.06.2020r.

Analiza – II półrocze.

  

Krzywiń, 29.08.2019r.