Zastępstwa - odświeżanie strony kliknij F5

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 24.05.2019r. – piątek

Nieobecni:

p. E. Górna

p. M. Krawczyk, p. M. Skorzec + kl. VIIa (13 uczniów) - wycieczka

 

Lekcja

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego

Uwagi

Przerwa – dyżury

0

 

 

 

Szatnia A – p. A. Buksalewicz

1

VIIa+ VIa

p. E. Ratajczak

przyroda

Parter/świetlica A – p. B. Bieczyńska

2

Va

p. E. Ratajczak

biologia

Parter/świetlicaA – p. L. Walczak

2

VIIa + ucz. IIb

p. R. Marcinkowski

Zajęcia świetlicowe

Piętro 1A – p. P. Ruta

3

VIa+ VIIa

p. K. Humerska

j. polski

Boisko A – p. A. Lehmann

4

Va

 

Koniec zajęć po lekcji 3

Szatnia A – p. A. Lehmann

4

VIIa+ kl. VIa gr. p. S. Ceglarka

Zajęcia komputerowe

 

 

5

IVa zdw

p. S. Ruta

 

Piętro 2A – p. S. Ruta

5

Va zdw

 

Zajęcia odwołane

 

5

Vb

p. L. Walczak

Zajęcia z wychowawcą

Parter/świetlica A – p. L. Walczak

5

VIIa cała

p. A. Lehmann

Wych. fizyczne

Szatnia A – p. A. Płocieniak

5

IIIag

p. A. Lehmann

 

Parter/piętro B – p. K. Humerska

6

Vb zdw

p. S. Ruta

 

 

6

IVb zdw

 

Zajęcia odwołane

 

6

 VIIa chłopcy + IIIag

p. A. Lehmann

wych. fizyczne

Szatnia A – p. A. Płocieniak

6

IIIbg

p. S. Ceglarek

 

 

7

VIa/VIIa zdw

 

Zajęcia odwołane

 

 

 1. 1.       Odprowadzanie uczniów – budynek B

Po lekcji 6 kl. IIIag  - p. A. Lehmann

Po lekcji 6 kl. IIIbg – p. S. Ceglarek

 ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 22.05.2019r. – środa

Nieobecni:

p. J. Owsianna, p. M. Woźna, p. S. Ceglarek

p. E. Jagodzińska-Wiatrowska– od godz. 8:30 – 12:00 – wyjazd na konkurs

p. M. Krawczyk, p. M. Skorzec + kl. VIIa (13 uczniów) - wycieczka

p.  J. Drożdżyńska, p. E. Ratajczak, p. A. Buksalewicz + kl. IVa (21 uczniów), kl. IVb (23 uczniów) - wycieczka

Lekcja

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego

Uwagi

Przerwa – dyżury

Przed 0

 

 

 

piętro 1A – p. E. Jagodzińska-Wiatrowska

sala 204A - zamknięta

0

IVa, Va

p. S. Ruta

j. polski

Piętro 2A – p. P. Ruta

Sala 203A - zamknięta

0

IIIag

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

Boisko B – p. E. Kasprzak

1

IIa + IIIa

p. A. Szułczyńska

Wych. fizyczne

Piętro 2A – p. K. Humerska

Boisko A – p. A. Lehmann

1

IVa, IVb, VIIa

p. P. Ciesielski

informatyka

Piętro 1A – p. B. Owczarska

Sala210A - zamknięta

1

IIIbg

p. E. Kasprzak

j. angielski

Piętro/parter B – p. M. Ryba

2

IIa

p. P. Ruta

szachy

Boisko I-IIIA – p. B. Bieczyńska

Parter/świetlica A – p. A. Lehmann

2

IVa, IVb, VIIa

p. A. Lehmann

Wych. fizyczne

Piętro 2A – p. P. Ciesielski

2

VIIIa

p. M. Ryba

historia

Boisko B – p. M. Ryba

3

IIa + IIIa

p. A. Szułczyńska

Edukacja muzyczna

Parter/świetlica A – p. A. Szułczyńska

Sala 202A - zamknięta

3

IVa, IVb, VIIa

p. K. Humerska

j. polski

boisko A – p. Z. Szydłowska

sala 203A - zamknięta

3

VIa chłopcy

p. P. Ciesielski

informatyka

Piętro 2A – p. B. Bieczyńska

Sala 205A - zamknięta

3

 

 

 

Boisko B – p. L. Frąckowiak

4

IVa, IVb, VIIa

p. E. Górna

matematyka

Piętro 2A – p. J. Ratajczak

4

VIa chłopcy

p. L. Frąckowiak

Zajęcia techniczne

Boisko A – p. M. Turek

Boisko I-IIIA – p. A. Szułczyńska

Sala 202A - zamknięta

Szatnia A – p. A. Płocieniak

5

IVa, IVb, VIIa

p. E. Kasprzak

j. angielski

 

5

VIa

p. J. Ratajczak

religia

Piętro 1A – p. E. Górna

5

Vb

p. L. Frąckowiak

Zajęcia techniczne

 

5

IIIag chłopcy

p. P. Ruta

Wych. fizyczne

Boisko B – p. P. Ciesielski

6

VIIa +VIIIa chłopcy

p. A. Lehmann

Wych. fizyczne

Boisko B – p. P. Ciesielski

6

IIIag

 

Koniec zajęć po lekcji 5

 

 

 

 1. 1.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z p. J. Drożdżyńską – odwołane.
 2. 2.       Zajęcia rewalidacyjne z p. V. Drożdżyńską – odwołane.
 3. 3.       Zastępstwa w przedszkolu

Grupa 6- latki B:

Godz. 8:00 – 9:05– p. M. Turek

Godz. 9:05 – 10:15 – p. L. Walczak

Godz. 10:15 – 10:45 – p. M. Szablewska

Godz. 10:45 – 11:00 – p. A. Czaplewska-Masłowska

Godz. 11:00 – 12:00 – p. R. Marcinkowski

Godz. 12:00 – 13:15 – p. B. Bieczyńska

 1. 4.       Zajęcia świetlicowe – budynek A:

Godz. 12:00 – 13:00 – p. B. Owczarska – świetlica A

 1. 5.       Przyprowadzanie uczniów – budynek B:

Godz. 7:15 – p. B. Palcat-Sroka

 1. 6.       Odprowadzanie uczniów – budynek B

Po lekcji 5 kl. IIIag  - p. P. Ruta

 1. 7.       Przyprowadzanie uczniów – budynek A

Godz. 8:10 – p. – autobus I i II – p. K. Humerska

 


ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 21.05.2019r. – wtorek

Nieobecni:

p. J. Owsianna, p. M. Woźna,

p. E. Górna – od godz. 9:00 – 12:00 – wyjazd na konkurs

p. M. Krawczyk, p. M. Czapla, p. E. Kasprzak – od godz. 9:00 – konkurs piosenki anglojęzycznej

p.  J. Drożdżyńska, p. E. Ratajczak, p. A. Buksalewicz + kl. IVa (21 uczniów), kl. IVb (23 uczniów) - wycieczka

Lekcja

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego

Uwagi

Przerwa – dyżury

0

IVa+Va

p. E. Górna

matematyka

Piętro 2A – p. K. Bartkowiak

0

IIIag

p. M. Krawczyk

Zajęcia artystyczne

Boisko B – p. V. Drożdżyńska

1

IVa+IVb

p. M. Ryba

historia

Boisko A – p. P. Ruta

1

Vb

Od godz. 8:45 – p. M. Ryba – łączenie z IVab

opieka

 

1

VIIIa

p. A. Marszewska

edb

005 – p. A. Marszewska

(przyprowadzenie 2 uczniów z B do A)

1

IIIag gr p. E. Kasprzak+ gr. własna

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

Boisko B – p. B. Palcat-Sroka

Piętro/parter B – p. S. Ruta

1

IIIbg gr. p. E. Kasprzak + gr. własna

p. M. Czapla

(od godz. 8:45 p. K. Lipowicz – opieka)

j. angielski

 

2

Ib

p. Z. Szydłowska

Edukacja wczesnoszkolna

Sala 203A – p. Z. Szydłowska

2

IVa + Va

p. J. Ratajczak

religia

 

2

IVb + Vb

p. K. Humerska

j. polski

Parter/piętro B – p. B. Palcat-Sroka

2

VIIIa cała

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

 

2

IIIbg

p. K. Lipowicz

j. niemiecki

 

3

IVa + Va

p. M. Skorzec

j. polski

Boisko A – p. M. Skorzec

3

IVb + Vb

p. M. Ryba

historia

Parter B – p. A. Marszewska

3

VIa

p. L. Frąckowiak

Zajęcia techniczne

Piętro 1A – p. M. Ryba

3

VIIa

p. A. Lehmann

Zna za lekcję 8

Szatnia A – p. K. Bartkowiak

3

IIIag gr. p. M. Czapli + gr. własna

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

Sala 204A – p. E. Jagodzińska-Wiatrowska

3

IIIbg gr. p. M. Czapli + gr. własna

p. K. Lipowicz

j. niemiecki

 

4

IIa

p. E. Jagodzińska-Wiatrowska

Edukacja wczesnoszkolna

Parter/świetlica A – p. M. Skorzec

4

VIa

p. J. Ratajczak

Religia

 

4

IVa+ Va gr. p. M. Czapli i p. E. Kasprzak

p. S. Ruta

j. polski

Piętro 1A – p. J. Ratajczak

Szatnia A – p. S. Ruta

4

IVb + Vb gr. M. Czapli i p. E. Kasprzak

p. M. Ryba

historia

Piętro 2A – p. K. Bartkowiak

5

VIIa

p. M. Czapla

j. angielski

 

5

IIIag

p. M. Ryba

historia

Szatnia A – p. R. Marcinkowski

5

IVab

p. R. Marcinkowski

informatyka

Piętro 1A – S. Ruta

6

VIIa

p. E. Górna

matematyka

Parter/świetlica A – p. A. Szułczyńska

6

VIa cała

p. M. Turek

j. angielski

 

6

Va zaj. logopedyczne

 

Zajęcia odwołane

Szatnia A – p. M. Turek

6

VIIIa

p. D. Łukaszczyk

geografia

 

7

IIIbg

 

Koniec zajęć po lekcji 6

 

 

 

 1. 1.       Zajęcia rewalidacyjne z p. J. Drożdżyńską – odwołane. Uczennic kl. IIIag pod opieką na lekcjach 3 i 5 p. V. Drożdżyńskiej.
 2. 2.       Zastępstwa w przedszkolu

Grupa 6- latki B:

Godz. 8:00 – 11:10 – p. M. Turek

Godz. 11:10 – 12:10 – p. D. Łukaszczyk

Godz. 12:10 – 13:15 – p. B. Owczarska

Grupa łączona:

Godz. 13:15 – 15:00 – p. M. Szablewska

 1. 3.       Zajęcia świetlicowe – budynek A:

Godz. 15:10 – 15:40 – p. R. Marcinkowski – świetlica A

 1. 4.       Przyprowadzanie uczniów – budynek B:

Godz. 7:15 – p. M. Krawczyk

 1. 5.       Zajęcia świetlicowe – budynek B

Godz. 7:55 – 8:10 – p. V. Drożdżyńska

 1. 6.       Odprowadzanie uczniów – budynek B

Po lekcji 6 kl. IIIabg  - p. D. Łukaszczyk

 1. 7.       Przyprowadzanie uczniów – budynek A

Godz. 8:10 – p. P. Ruta – autobus I i II

 

 


ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 20.05.2019r. – poniedziałek

Nieobecni:

p. J. Owsianna, p. M. Woźna, p. E. Górna

p.  J. Drożdżyńska, p. E. Ratajczak, p. A. Buksalewicz + kl. IVa (21 uczniów), kl. IVb (23 uczniów) - wycieczka

Lekcja

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego

Uwagi

Przerwa – dyżury

Przed 0

 

 

 

Piętro 2A – p. K. Bartkowiak

0

IVa + Va

p. M. Skorzec

j. polski

Piętro 2A – p. K. Bartkowiak

Szatnia A – p. P. Ciesielski

1

IVab + gr. Vab p. P. Ciesielskiego

p. P. Ciesielski

informatyka

Piętro 2A – p. A. Marszewska

1

VIa

p. M. Krawczyk

muzyka

Parter B – p. M. Ryba

1

IIIaz

 

Zaczyna zajęcia od lekcji 2

Szatnia A – p. M. Czapla

2

IVab

p. M. Czapla

j. angielski

Sala 210A  - p. L. Walczak

Sala 204A – p. M. Skorzec

2

VIIa

p. P. Ciesielski

fizyka

Piętro 2A – p. A. Lehmann

Piętro B – p. M. Ryba

3

IVab + VIa chłopcy

p. S. Ceglarek

Wych. fizyczne

Piętro 1A – p. A. Lehmann

Sala 204A – p. V. Drożdżyńska

3

IIIag

p. L. Frąckowiak

chemia

 

4

IVa+Va

p. S. Ruta

j. polski

Parter/świetlicaA – p. K. Bartkowiak

4

IVb+Vb

p. M. Krawczyk

muzyka

 

4

IIIbg

p. A. Marszewska

geografia

Boisko A – p. M. Turek

5

IVb+Vb

p. S. Ruta

j. ploski

 

5

VIa

p. K. Humerska

j. polski

Parter/świetlicaA – p. Z. Szydłowska

6

IVb+Vb

p. M. Krawczyk

plastyka

Piętro 1A – p. M. Krawczyk

8

IIIaz

 

Koniec zajęć po lekcji 7

 

 

 

 1. 1.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z p. J. Drożdżyńską – odwołane.
 2. 2.       Zastępstwa w przedszkolu

Grupa 6- latki B:

Godz. 8:00 – 9:00 – p. K. Humerska

Godz. 9:00 – 10:00 – p. M. Turek

Godz. 10:00 – 11:10 – p. E. Jagodzińska-Wiatrowska

Godz. 11:10 – 12:15 – p. L. Walczak

Godz. 12:15 – 13:15 – p. B. Owczarska

Grupa 3-latki:

Godz. 9:55 – 10:10 – p. A. Czaplewska-Masłowska

Grupa 4,5-latki:

Godz. 10:15 – 10:45 – p. A. Kolasińska

Grupa łączona:

Godz. 13:15 – 15:00 – p. A. Czaplewska-Masłowska

 1. 3.       Zajęcia świetlicowe – budynek A:

Godz. 6:30 – 8:10 – p. B. Palcat – Sroka – świetlica A

Godz. 13:00 – 13:20 – p. K. Lipowicz – świetlica A + uczniowie z sali 205A

Godz. 13:55 – 15:50 – p. R. Marcinkowski – świetlica A + od 13:55 – 14:05 uczniowie z sali 204A

 1. 4.       Przyprowadzanie uczniów – budynek B:

Godz. 8:10 – p. V. Drożdżyńska

 


ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 17.05.2019r. – piątek

Nieobecni:

p. J. Owsianna, p. M. Woźna

p. J. Drożdżyńska – od godz. 8:15 – 12:00 – wyjazd na konkurs

p. M. Krawczyk – lekcja 5,6 – organizacja konkursu szkolnego

Lekcja

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego

Uwagi

Przerwa – dyżury

1

IIIbg

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

Piętro/parterB – p. B. Palcat-Sroka

2

VIIIa

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

Piętro/Parter B – p. M. Ryba

5

IIIag

p. A. Lehmann

Wych. fizyczne - polonez

Piętro/parterB – p. K. Humerska

6

IIIbg

 

Koniec zajęć po lekcji 5

 

 

 1. 1.       Od godz. 10:15 – 11:30 świetlica A zarezerwowana konkurs – Mały Omnibus.
 2. 2.       Zastępstwa w przedszkolu

Grupa 6- latki B:

Godz. 8:00 – 8:20 – p. Z. Szydłowska

Godz. 8:20 – 8:50 – p. M. Szablewska

Godz. 8:50 – 9:05 – p. A. Czaplewska – Masłowska

Godz. 9:05 – 9:15 – p. B. Duda

Godz. 9:15 – 9:50 – p. M. Szablewska

Godz. 9:50 – 10:05 – p. A. Czaplewska-Masłowska

Godz. 10:05 – 11:00 –p. K. Humerska

Godz. 11:00 – 11:10 – p. B. Duda

Godz. 11:10 – 11:55 – p. D. Łukaszczyk

Godz. 11:55 – 13:00 – p. B. Owczarska

 1. 3.       Odprowadzanie uczniów do autobusu – budynek B

Po lekcji 5 klasa IIIabg – p. V. Drożdżyńska

 

 ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 16.05.2019r. – czwartek

Nieobecni:

p. J. Owsianna,

p. L. Frąckowiak, p. E. Górna, p. R. Marcinkowski + kl. Va(19 uczniów)kl. VIIIa (2 uczniów) – wycieczka

p. S. Ceglarek – od godz. 8:00 – 12:00 – gminne zawody dla klas I-II SP.

Lekcja

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego

Uwagi

Przerwa – dyżury

1

VIIa

p. M. Krawczyk

plastyka

 

1

IIIag gr. p. S. Ceglarka + gr. własna

p. M. Czapla

j. angielski

boisko B – p. B. Palcat-Sroka

1

IIIbg gr. p. S. Ceglarka + gr. własna

p. B. Palcat - Sroka

j. niemiecki

 

1

Va+Vb

p. M. Ryba

historia

 

2

Va +Vb

p. S. Ruta

j. polski

Piętro 1A – p. M. Ryba

3

IVb

p. M. Krawczyk

muzyka

 

3

Vab dziewczyny+ Va chłopcy

p. L. Walczak

Wych. fizyczne

Piętro 1A – p. M. Krawczyk

3

Vb chłopcy + VIa dziewczyny

p. P. Ruta

Wych.fizyczne

 

3

VIa chłopcy

p. A. Lehmann

Wych. fizyczne

Parter/świetlica A – p. L. Walczak

4

Va+Vb

p. L Walczak

Zajęcia z wychowawcą

Piętro 2A – p. E. Ratajczak

4

VIa

p. M. Ryba

historia

Parter B/ piętro B – p. S. Ruta

5

Va+Vb

p. D. Łukaszczyk

geografia

 

5

IVa log

 

Zajęcia odwołane

Szatnia A – p. K. Lipowicz

5

VIIa

p. K. Lipowicz

j. niemiecki

Parter/świetlica A – p. B. Bieczyńska

 

 1. 1.       Od godz. 9:00 – 11:30 świetlica A zarezerwowana przez przedszkole.
 2. 2.       Przyprowadzanie uczniów z autobusu – budynek A:

Godz. 8:10 – p. K. Bartkowiak

 1. 3.       Zajęcia świetlicowe:

Godz. 13:00 – 13:20 – sala 205A – p. E. Kasprzak

Godz. 13:00 – 14:00 – świetlica A + sala 204A(wszyscy uczniowie w świetlicy) – p. A. Buksalewicz

 1. 4.       Zajęcia rewalidacyjne z p. R. Marcinkowskim  - odwołane.

 

 

 

 

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 15.05.2019r. – środa

Nieobecni:

p. J. Owsianna, p. J. Drożdżyńska

p. L. Frąckowiak, p. E. Górna, p. R. Marcinkowski + kl. Va(19 uczniów)kl. VIIIa (2 uczniów) – wycieczka

p. M. Szablewska – od godz. 8:55 – wyjazd na konkurs

Lekcja

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego

Uwagi

Przerwa – dyżury

0

IIIag

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

Boisko B – p. B. Palcat-Sroka

Boisko A -

1

IIIag

p. S. Ruta

j. polski

Boisko B – p. E. Jagodzińska-Wiatrowska( sala 204A zamknięta)

1

Vab

p. J. Ratajczak

religia

Piętro 2A – p. P. Ciesielski

1

IIIbg

p. B. Palcat-Sroka

j. niemiecki

Piętro/parter B – p. B. Palcat-Sroka

2

Vabgr. P. E. Kasprzak + gr. własna

p. P. Ciesielski

informatyka

Szatnia A – p. P. Ruta

2

VIIIa

p. M. Czapla

Zajęcia z wychowawcą

Boisko B – p. M. Czapla

2

IIIbg

p. E. Kasprzak

j. angielski

Piętro B – p. V. Drożdżyńska

3

IVa

p. E. Kasprzak

j. angielski

Piętro 2A – p. K. Bartkowiak

3

Vab dziewczyny

p. L. Walczak

Wych. fizyczne

Boisko B – p. S. Ruta

3

Vab chłopcy

p. P. Ruta

Wych. fizyczne

 

3

VIa

p. C. Ceglarek

Zajęcia z wychowawcą

 

3

IIIbg

p. A. Lehmann

Zajęcia z wychowawcą

Piętro 1A – p. A. Szułczyńska(sala 202A zamknięta)

4

IVa

p. J. Ratajczak

Religia

Boisko A – p. J. Ratajczak

Piętro 1A – p. M. Turek

4

IVb

p. A. Lehmann

Zajęcia opiekuńcze

Parter/świetlica A – p. A. Lehmann

4

Vab dziewczyny

p. L. Walczak

Wych. fizyczne

 

4

Vab chłopcy

p. P. Ruta

Wych. fizyczne

 

4

VIa

p. S. Ceglarek

Zajęcia z wychowawcą

 

4

VIIa

p. A. Buksalewicz

religia

Piętro 2A – p. K. Bartkowiak

5

IVb

 

Koniec zajęć po lekcji 4; dojezdni - świetlica

Piętro 2A – p. K. Nowak

5

VIa

p. J. Ratajczak

religia

Piętro 1A – p. B. Owczarska

6

Vb

p.E. Kasprzak

j. angielski

 

6

VIa

 

Koniec zajęć po lekcji 5; dojezdni - świetlica

Szatnia A – p. E. Kasprzak

6

IIIag

p. A. Buksalewicz

religia

 

7

VIIa

 

Koniec zajęć po lekcji 6

 

 

 1. 1.       Zajęcia świetlicowe ( świetlica A) od godz. 15:00 przeniesione do sali 212A
 2. 2.       Zastępstwa zajęć świetlicowych – budynek A

Godz. 12:00 – 13:00 – p. B. Owczarska – świetlica A

Godz. 13:00 – 13:20 – p.  K. Bartkowiak – sala 204A

 1. 3.       Przyprowadzanie uczniów z autobusu – budynek B

Godz. 7:15 – p. B. Palcat - Sroka

 1. 4.       Opieka świetlicowa  - budynek B

Godz. 7:55 – 8:10 p. – sala p. V.