Pracownicy

Bernard Zbigniew - dyrektor - dyrektor@zskrzywin.pl
Bartkowiak Katarzyna - wicedyrektor szkoły - pedagog szkolny - doradca zawodowy - k.bartkowiak@zskrzywin.pl
Drożdżyńska Violetta - wicedyrektor szkoły - edukacja wczesnoszkolna - zajęcia rewalidacyjne
Bieczyńska Bernadeta - edukacja wczesnoszkolna
Borkowska Katarzyna - matematyka
Buksalewicz Anna - religia - wychowanie do życia w rodzinie
Ceglarek Sławomir - wychowanie fizyczne - informatyka - slawomirceglarek@zskrzywin.pl
Charłos Daria - język angielski
Ciesielski Piotr - informatyka - zajęcia komputerowe - fizyka - chemia - matematyka - piotrcieiselski@zskrzywin.pl
Czapla Mariusz - język angielski - edukacja dla bezpieczeństwa
Frąckowiak Lucyna - chemia - zajęcia techniczne
Górna Elżbieta - matematyka - edukacja dla bezpieczeństwa - opiekun praktyk zawodowych
Graczyk Małgorzata - świetlica
Hoffmann Regina - wychowanie przedszkolne
Jagodzińska Wiatrowska Ewa - edukacja wczesnoszkolna - przyroda
Kaźmierczak Izabela - matematyka
Krawczyk Magdalena - muzyka - plastyka - zajęcia artystyczne
Kołak Renata - język polski, wiedza o kulturze
Konopczyńska Justyna - wychowanie przedszkolne - doradca zawodowy
Kroma Dorota - wychowanie fizyczne
Kurzawska Aneta - zajęcia korekcyjno–kompensacyjne - zajęcia rewalidacyjne
Kwaśniewski Wiesław - logopeda - zajęcia rewalidacyjne
Lehmann Artur - wychowanie fizyczne
Leonarczyk Halina - przyroda - biblioteka
Lipowicz Klaudia - język niemiecki
Losy Anna - pedagog szkolny
Łukaszczyk Dorota - geografia - logopedia
Maluśki Piotr - podstawy przedsiębiorczości
Marszewska Anna - geografia
Miler Jacek - świetlica
Owczarska Beata - edukacja wczesnoszkolna
Owsianna Jolanta - religia
Palcat-Sroka Barbara - język niemiecki - opiekun praktyk zawodowych
Pijanowska Dorota - wychowanie przedszkolne
Ratajczak Elżbieta - biologia
Ratajczak Jolanta - religia
Ruta Sylwia - język polski
Ruta Przemysław - wychowanie fizyczne - technika
Ryba Marek - historia - wiedza o społeczeństwie - etyka
Skorzec Marzena - język polski
Soszyńska Magdalena - wychowanie fizyczne
Szułczyńska Anna - edukacja wczesnoszkolna - język polski
Szydłowska Zofia - edukacja wczesnoszkolna - język polski
Ślotała Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna
Ślusarek Małgorzata - wychowanie przedszkolne
Turek Ewa - język angielski
Walczak Lidia - rewalidacja - wychowanie fizyczne