Pracownicy

Bernard Zbigniew - dyrektor
Bartkowiak Katarzyna - wicedyrektor szkoły - pedagog szkolny - doradca zawodowy
Drożdżyńska Violetta - wicedyrektor szkoły - edukacja wczesnoszkolna - zajęcia rewalidacyjne
Bieczyńska Bernadeta - edukacja wczesnoszkolna
Ceglarek Sławomir - wychowanie fizyczne - informatyka
Charłos Daria - język angielski
Ciesielski Piotr - informatyka - fizyka - chemia - matematyka
Czapla Mariusz - język angielski - edukacja dla bezpieczeństwa
Frąckowiak Lucyna - chemia - zajęcia techniczne
Galusik Klaudia - język niemiecki
Górna Elżbieta - matematyka - edukacja dla bezpieczeństwa - opiekun praktyk zawodowych
Jagodzińska Wiatrowska Ewa - edukacja wczesnoszkolna - przyroda
Kasprzak Ewa - język angielski
Krawczyk Magdalena - muzyka - plastyka - zajęcia artystyczne
Konopczyńska Justyna - wychowanie przedszkolne - doradca zawodowy
Kostrzewa Izabela - biblioteka
Kurzawska Aneta - zajęcia korekcyjno–kompensacyjne - zajęcia rewalidacyjne
Lehmann Artur - wychowanie fizyczne
Łukaszczyk Dorota - geografia - logopedia
Maluśki Piotr - podstawy przedsiębiorczości
Marcinkowski Roman - pedagog szkolny
Marszewska Anna - geografia
Musielak Agnieszka - religia
Owczarska Beata - edukacja wczesnoszkolna
Palcat-Sroka Barbara - język niemiecki - opiekun praktyk zawodowych
Pijanowska Dorota - wychowanie przedszkolne
Ratajczak Elżbieta - biologia
Ratajczak Jolanta - religia
Ruta Przemysław - wychowanie fizyczne - technika
Ruta Sylwia - język polski
Ryba Marek - historia - wiedza o społeczeństwie - etyka
Skorzec Marzena - język polski - historia
Szułczyńska Anna - edukacja wczesnoszkolna - język polski
Szydłowska Zofia - edukacja wczesnoszkolna - język polski
Ślotała Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna
Ślusarek Małgorzata - wychowanie przedszkolne
Walczak Lidia - rewalidacja - wychowanie fizyczne