Dowozy i odwozy

Odświeżanie strony – kliknij F5

DOWÓZ PONIEDZIAŁEK  - PIĄTEK - od 17.09.2018

TRASA I GODZINY WYJAZDU
Z PRZYSTANKÓW (liczba uczniów i dzieci)

GODZ. DOWOZU

KLASY

ŚRODEK TRANSPORTU

MIEJSCE DOWOZU

Krzywiń

6:45 Bielewo (8)

6:55  Lubiń  (9)

7:00 Żelazno (15)

7:10 Wieszkowo (15)

Krzywiń

Razem: 47

6:35 - 7:15

Ia, IIa, Iva, Va

IIIag

Autobus I

budynek A→B

Krzywin

7:30 Zgliniec (20)

7:35 Jurkowo Huby  ( 3)

7:40 Jurkowo - tylko Przedszkolaki  (11)  

7:45 Świniec (19)(7:48 żwirownia)

Krzywiń

Razem: 32 – 14 przedszkolaków Świniec= 18 +19=37

7:15 - 7:50

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa, VIIa

VIIIa, IIIbg

Przedszkole  Świniec

Zgliniec

Jurkowo

Przedszkole  Krzywiń

Jurkowo Huby  

Autobus I

budynek D→A→B

Krzywiń

8:00 Boża Wola (2)

8:02 Teklimyśl  (6)

8:05  Miąskowo (4)

Razem: 12

7:55 - 8:10

Vb, VIIa,

VIIIa, IIIbg, IIIaz

Przedszkole  Krzywiń

Teklimyśl

Miąskowo

Autobus I

budynek A→B

Rąbiń(1)

7:50 Jurkowo (26)

7:55 Kuszkowo   (3)

8:03 Czerwona Wieś (33)

Krzywiń

Razem: 62

8:10

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa, VIIa

VIIIa, IIIbg,  IIIaz

Przedszkole Krzywiń

Kuszkowo

Autobus II

budynek A→B

Krzywiń

7:45 Lubiń(1)

7:55 Żelazno (17)

8:00 Wieszkowo (24)

Krzywiń

Razem: 42

7:45 - 8:10

IIIa, VIa, VIIa

VIIIa, IIIaz

Przedszkole Krzywiń

Autobus III

budynek A→B

 

budynek A - ul. Strzelecka 13 

budynek B - ul. Chłapowskiego 34

budynek D - Świniec 31

Klasa IIIaz dowozem objęta jest tylko w poniedziałki.ODWOZY - PONIEDZIAŁEK - od 10.09.2018

TRASA

GODZ.       ODWOZU

KLASY

ŚRODEK TRANSPORTU

POCZĄTEK KURSU

Krzywiń-Wieszkowo(8)-Żelazno(12)-Krzywiń

12:15

Ia, IIa, IVa

Autobus I

Budynek A

Krzywiń-Rąbiń(1)-Krzywiń

13:05

IIIa

Bus

Budynek A

Krzywiń-Wieszkowo (16)-Żelazno(6)-Lubiń(9)- Bielewo(6)-Krzywiń

13:20

IIIa, IIIag, Przedszkole Krzywiń, + kl. IVa zaj. dodatkowe

Autobus I

Budynek B→A

Krzywiń-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(11)-Kuszkowo(1)-Krzywiń

13:20

Ib, IIb,Przedszkole Krzywiń

Autobus II

Budynek A

Krzywiń-Świniec(8) wsiada 14 przedszkolaków-Jurkowo(7)-Jurkowo Huby(1 przedsz.)-Zgliniec(5)+(1 przedsz.)-Krzywiń

13:20

Ib, IIb,Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec

Autobus III

Budynek A→C

Krzywiń-Wieszkowo(6)-Żelazno(7)-Lubiń(?), Bielewo(?), Nowy Dwór(?) - Krzywiń

14:05

Va, VIa + kl. IIIag zaj. dodatkowe

Autobus I

Budynek B→A

Krzywiń- Teklimyśl(1), Czerwona Wieś(14), Zgliniec(7), Jurkowo Huby(1), Jurkowo(12), Świniec(9)- Krzywiń

14:05

IVb,Vb, VIa,

Autobus II

Budynek A

Krzywiń-Boża Wola(1)-Teklimyśl(3)-Miąskowo(2)-Kuszkowo(1)-Czerwona Wieś(8)-Zgliniec(5)-Jurkowo (7)- Świniec(2)-Krzywiń

14:55

VIIa lub VIIIa,  IIIbg + kl. IVb, Vb zaj. dodatkowe

Autobus I

Budynek B→A

Krzywiń-Boża Wola(1)-Teklimyśl(1)- Czerwona Wieś(4 lub 3)-Zgliniec(2)-Jurkowo(4 lub 2)-Krzywiń

15:50

VIIa lub VIIIa + kl. IIIbg zaj. dodatkowe

Autobus I

Budynek B→A

Krzywiń-Wieszkowo(7)-Żelazno(6)-Lubiń(2)-Bielewo(1) -Krzywiń

15:50

VIIa, VIIIa + kl. IIIag(1) zaj. dodatkowe

Autobus II

Budynek B→A

Krzywiń-Wieszkowo(1)-Żelazno(2)-Boża Wola(1)-Kuszkowo(1)-Czerwona Wieś(1)-Jurkowo(3)-Krzywiń

16:40

IIIaz

Bus

Budynek BODWOZY - WTOREK - od 11.09.2018

 

TRASA

GODZ. ODWOZU

KLASY

ŚRODEK TRANSPORTU

POCZĄTEK KURSU

Krzywiń-Rąbiń(1)-Krzywiń

13:05

IIIa

Bus I

Budynek A

Krzywiń-Wieszkowo(29)-Żelazno(18-Krzywiń

13:20

Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, Przedszkole Krzywiń

Autobus I

Budynek A

Krzywiń-Teklimyśl(3)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(24)-Kuszkowo(1)-Krzywiń

13:20

Ib, IIb, IVb, Vb,Przedszkole Krzywiń

Autobus II

Budynek A

Krzywiń-Świniec(14) wsiada 14 przedszkolaków-Jurkowo(19)-Jurkowo Huby(1 przedsz.)-Zgliniec(10)+(1 przedsz.)-Krzywiń

13:20

Ib, IIb,  IVb, Va,Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec

Autobus III

Budynek A→C

Krzywiń-Wieszkowo(3)-Żelazno(6)-Lubiń(9), Bielewo(8), Nowy Dwór(1) - Krzywiń

14:05

VIa, IIIag + kl. IVa, Va zaj. dodatkowe

Autobus I

Budynek B→A

Krzywiń - Świniec(3)-Jurkowo(1)- Jurkowo Huby()-Zgliniec(2)-Czerona Wieś(1)- Teklimyśl()-Krzywiń

14:05

VIa + kl. IVb, Vb zaj. dodatkowe

Autobus II

Budynek A

Krzywiń-Boża Wola(1)-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Kuszkowo(1)-Czerwona Wieś(5)-Zgliniec(3)-Jurkowo (5)- Świniec()-Krzywiń

14:55

VIIIa, IIIbg + kl. VIa zaj. dodatkowe

Autobus I

Budynek B→A

Krzywiń-Wieszkowo(5)-Żelazno(6)-Lubiń - Bielewo-Krzywiń

14:55

VIIIa + kl. VIa, IIIag zaj. dodatkowe

Autobus II

Budynek B→A

Krzywiń-Wieszkowo(2)-Wieszkowo()-Lubiń()-Teklimyśl(1)-Czerwona Wieś(3)-Zgliniec(2)-Jurkowo(2)-Świniec(2)-Krzywiń

15:50

VIIa + kl. VIIIa zaj. dodatkowe

Autobus II

Budynek B→A


 

ODWOZY - ŚRODA 

TRASA GODZ. ODWOZU KLASY ŚRODEK TRANSPORTU POCZĄTEK KURSU
Krzywiń-Wieszkowo(13)-Żelazno(14)-Krzywiń 12:15 Ia, IIa, IVa, Va Autobus I Budynek A
Krzywiń-Rąbiń(1)-Krzywiń 13:05 IIIa,  Bus Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(15)-Żelazno(4)-Krzywiń 13:20 IIIa, Przedszkole Krzywiń Autobus I Budynek A
Krzywiń-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(13)-Kuszkowo(1)-Krzywiń 13:20 Ib, IIb, IVb, Przedszkole Krzywiń  Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(10) wsiada 14 przedszkolaków-Jurkowo(12)-Jurkowo Huby (1 przedsz.)Zgliniec(9 )+ 1 przedsz.-Krzywiń  13:20 Ib, IIb, IVb, Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec  Autobus III Budynek A→C
Krzywiń- Wieszkowo(3)-Żelazno(6)-Lubiń(9)-Bielewo(8)-Nowy Dwór(1)-Krzywiń 14:05 VIa, IIIag Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Teklimyśl(1)-Czerwona Wieś(4)-Zgliniec(4)-Jurkowo(2)-Świniec(5)  -Krzywiń  14:55 VIa, VIIa Autobus II Budynek A
Krzywiń  -Boża Wola(1) - Czerwona Wieś(4)-Zgliniec (2)-Jurkowo(4)- Krzywiń  15:50 VIIIa Autobus I Budynek B
Krzywiń-Wieszkowo(7)-Żelazno(6)-Lubiń(2)-Krzywiń 15:50 VIIa, VIIIa Autobus II Budynek B→A 

 

ODWOZY - CZWARTEK

TRASA GODZ. ODWOZU KLASY ŚRODEK TRANSPORTU POCZĄTEK KURSU
Krzywiń-Wieszkowo(5)-Żelazno(6)-Krzywiń 12:15 Ia, IIa,IIIa Autobus I Budynek A
Krzywiń - Rąbiń - Krzywiń 12:10 IIIa Bus Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(24)-Żelazno(12)-Krzywiń 13:20 IVa, Va,Przedszkole Krzywiń Autobus I Budynek A
Krzywiń-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(13)-Kuszkowo(1)-Krzywiń 13:20 Ib, IIb, IVb,  Przedszkole Krzywiń  Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(10) wsiada 14przedszkolaków-Jurkowo(12)-Jurkowo Huby(1 przedsz.)-Zgliniec(8 +1 przedsz.)-Krzywiń  13:20 Ib, IIb,  IVb,  Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec  Autobus III Budynek A→C
Krzywiń- Wieszkowo(2)-Żelazno(1)-Lubiń(9)-Bielewo(8)-Nowy Dwór(1)-Krzywiń 14:05 IIIag Autobus I Budynek B
Krzywiń - Teklimyśl(3)- Miąskowo(2)-Kuszkowo(1)-Czerwona Wieś(12)-Zgliniec(3)-Jurkowo Huby(1)-Jurkowo(8)-Świniec(3) - Krzywiń  14:05 Vb, IIIbg Autobus II Budynek B→A
Krzywiń - Wieszkowo(8) - Żelazno(11) - Lubiń(3) - Krzywiń  14:55 VIa,VIIa,VIIIa Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Boża Wola(1)-Teklimyśl(1)-Czerwona Wieś(8)-Zgliniec(6)-Jurkowo(6)-Świniec(5)-Krzywiń  14:55 VIa, VIIa, VIIIa Autobus II Budynek B→A

 

ODWOZY - PIĄTEK

TRASA

GODZ. ODWOZU

KLASY

ŚRODEK TRANSPORTU

POCZĄTEK KURSU

Krzywiń-Wieszkowo(4)-Żelazno(6)-Krzywiń

11:10

Ia, IIa,

Autobus I

Budynek A

Krzywiń-Wieszkowo(12)-Żelazno(8)-Krzywiń

12:10

IIIa,IVa, Va

Autobus I

Budynek A

Krzywiń-Rąbiń_Krzywiń

12:10

IIIa

Bus

Budynek A

Krzywiń-Świniec-Jurkowo-Zgliniec-Krzywiń

12:10

Ib, IIb

Autobus II

Budynek A

Krzywiń-Wieszkowo(13)-Żelazno(4)-Krzywiń

13:05

Przedszkole Krzywiń ,

Autobus I

Budynek A

Krzywiń-Teklimyśl(1)-Miąskowo(2)- Kuszkowo(1)-Czerwona Wieś(22)-Krzywiń

13:05

 IVb,Vb, Przedszkole Krzywiń

Autobus II

Budynek B→A

Krzywiń-Świniec(8)-Jurkowo(12)-Jurkowo Huby(1 +1 przedsz.)-Zgliniec(5)-Krzywiń

13:05

IVb,Vb, Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec

Autobus III

Budynek B→A

Krzywń-Wieszkowo(7)-Żelzano(14)-Lubiń(12)Bielewo(8)-Nowy Dwór(1)-Krzywiń

14:05

 VIa, VIIIa, IIIag

Autobus I

Budynek B→A

Krzywiń-Boża Wola(1)-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Kuszkowo(1)- Czerwona Wieś(5) - Zgliniec(5)- Jurkowo(5)- Świniec(3)- Krzywiń

14:05

VIa,VIIIa, IIIbg

Autobus II

Budynek B→A

Krzywiń-Wieszkowo(2)-Świniec(2)-Jurkowo(2)Zgliniec(2)-Czerwona Wieś(3)-Teklimyśl(1)-Krzywiń

14:55

VIIa

Autobus I

Budynek A