Dowozy i odwozy

Odświeżanie strony – kliknij F5

DOWÓZ PONIEDZIAŁEK  - PIĄTEK - od 17.09.2018

TRASA I GODZINY WYJAZDU
Z PRZYSTANKÓW (liczba uczniów i dzieci)

GODZ. DOWOZU

KLASY

ŚRODEK TRANSPORTU

MIEJSCE DOWOZU

Krzywiń

6:45 Bielewo (8)

6:55  Lubiń  (9)

7:00 Żelazno (15)

7:10 Wieszkowo (15)

Krzywiń

Razem: 47

6:35 - 7:15

Ia, IIa, Iva, Va

IIIag

Autobus I

budynek A→B

Krzywin

7:30 Zgliniec (20)

7:35 Jurkowo Huby  ( 3)

7:40 Jurkowo - tylko Przedszkolaki  (11)  

7:45 Świniec (19)(7:48 żwirownia)

Krzywiń

Razem: 32 – 14 przedszkolaków Świniec= 18 +19=37

7:15 - 7:50

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa, VIIa

VIIIa, IIIbg

Przedszkole  Świniec

Zgliniec

Jurkowo

Przedszkole  Krzywiń

Jurkowo Huby  

Autobus I

budynek D→A→B

Krzywiń

8:00 Boża Wola (2)

8:02 Teklimyśl  (6)

8:05  Miąskowo (4)

Razem: 12

7:55 - 8:10

Vb, VIIa,

VIIIa, IIIbg, IIIaz

Przedszkole  Krzywiń

Teklimyśl

Miąskowo

Autobus I

budynek A→B

Rąbiń(1)

7:50 Jurkowo (26)

7:55 Kuszkowo   (3)

8:03 Czerwona Wieś (33)

Krzywiń

Razem: 62

8:10

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa, VIIa

VIIIa, IIIbg,  IIIaz

Przedszkole Krzywiń

Kuszkowo

Autobus II

budynek A→B

Krzywiń

7:45 Lubiń(1)

7:55 Żelazno (17)

8:00 Wieszkowo (24)

Krzywiń

Razem: 42

7:45 - 8:10

IIIa, VIa, VIIa

VIIIa, IIIaz

Przedszkole Krzywiń

Autobus III

budynek A→B

 

budynek A - ul. Strzelecka 13 

budynek B - ul. Chłapowskiego 34

budynek D - Świniec 31

Klasa IIIaz dowozem objęta jest tylko w poniedziałki.ODWOZY - PONIEDZIAŁEK - od 28.01.2019

TRASA GODZ.       ODWOZU KLASY ŚRODEK TRANSPORTU POCZĄTEK KURSU
Krzywiń-Wieszkowo(8)-Żelazno(12)-Krzywiń 12:15 Ia, IIa, IVa  Autobus I Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo (16)-Żelazno(6)-Lubiń(9)- Bielewo(6)-Krzywiń 13:20 IIIa, IIIag, Przedszkole Krzywiń, +zaj. dodatkowe:  kl. IIa zdw(1) Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(11)-Kuszkowo(1)-Krzywiń 13:20 Ib, IIb,Przedszkole Krzywiń  Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(8) wsiada 14 przedszkolaków-Jurkowo(7)-Jurkowo Huby(1 przedsz.)-Zgliniec(5)+(1 przedsz.)-Krzywiń  13:20 Ib, IIb,Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec Autobus III Budynek A→C
Krzywiń-Rąbiń(1)-Krzywiń 14:05 IIIa Bus  Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(6)-Żelazno(7)-Lubiń(?), Bielewo(?), Nowy Dwór(?) - Krzywiń 14:05 Va, VIa +zaj. dodatkowe: kl. IIIag biologia (7),IIIag zdw matematyka(4)  Autobus I Budynek B→A
Krzywiń- Świniec(9)-Jurkowo(12)-JurkowoHuby(1)-Zgliniec(7)-Czerwona Wieś(14)-Teklimyśl(1)- Krzywiń  14:05 IVb,Vb, VIa = zaj. dodatkowe kor.-kom.kl. Ib(2), IIb (2)  Autobus II Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(5)-Żelazno(6)--Lubiń(1)-Krzywiń  (co drugi tydzień - od 04.02.19r., po uzgodnieniu telefonicznym z przewoźnikiem) 15:00 VIIIa + zaj. dodatkowe VIa(1) Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Świniec(2)-Jurkowo(7)-Zgliniec(5)-Czerwona Wieś(8)-Kuszkowo(1)-Miąskowo(2)-Teklimyśl(3)-Boża Wola(1)-Krzywiń  15:00 VIIa lub VIIIa,  IIIbg +zaj. dodatkowe: kl. IVb zdw matematyka(5), Vb zdw matematyka(8) Autobus II Budynek B→A
Krzywiń-Jurkowo(4lub2)-Zgliniec(2)-Czerwona Wieś(4lub3)Teklimyśl(1)-Boża Wola(1)-Krzywiń  15:55 VIIa lub VIIIa,IIIaz + zaj. dodatkowe: kl. IIIbg zdw matematyka(1), kl. VIIIa zdw matematyka(1) Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Wieszkowo(7)-Żelazno(6)-Lubiń(2)-Bielewo(1) -Krzywiń 15:55 VIIa, VIIIa, IIIaz +zaj. dodatkowe: kl. IIIag(1), kl. VIIIa zdw matematyka(6)  Autobus II Budynek B→AODWOZY - WTOREK - od 28.01.2019

TRASA GODZ. ODWOZU KLASY ŚRODEK TRANSPORTU POCZĄTEK KURSU
Krzywiń-Rąbiń(1)-Krzywiń 13:05 IIIa Bus I Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(29)-Żelazno(18-Krzywiń 13:20 Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, Przedszkole Krzywiń Autobus I Budynek A
Krzywiń-Teklimyśl(3)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(24)-Kuszkowo(1)-Krzywiń 13:20 Ib, IIb, IVb, Vb,Przedszkole Krzywiń Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(14) wsiada 14 przedszkolaków-Jurkowo(19)-Jurkowo Huby(1 przedsz.)-Zgliniec(10)+(1 przedsz.)-Krzywiń  13:20 Ib, IIb,  IVb, Vb,Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec Autobus III Budynek A→C
Krzywiń-Wieszkowo(3)-Żelazno(6)-Lubiń(9), Bielewo(8), Nowy Dwór(1) - Krzywiń 14:05 VIa, IIIag +zaj. dodatkowe: kl. IVa wdż, Va wdż Autobus I Budynek B→A
Krzywiń - Świniec(3)-Jurkowo(1)- Jurkowo Huby()-Zgliniec(2)-Czerona Wieś(1)- Teklimyśl()-Krzywiń 14:05 VIa + zaj. dodatkowe: kl. IVb log., Vb kom. Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(0)-Jurkowo(5)-Zgliniec(3)-Czerwona Wieś(5)-Kuszkowo(1)-Miąskowo(2)-Teklimyśl(2)-Boża Wola(1)-Krzywiń  15:00 VIIIa, IIIbg  Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Wieszkowo(5)-Żelazno(6)-Lubiń - Bielewo-Krzywiń 15:00 VIIIa + zaj. dodatkowe:kl.IIIag(zdw i przyg.do egz. j. polski - 12) Autobus II Budynek B→A
Krzywiń-Świniec(2)-Jurkowo(2)-żgliniec(2)-Czerwona Wieś(3)-Teklimyśl(1)-Wieszkowo(2)-Lubiń(1)-Krzywiń  15:55 VIIa  Autobus II Budynek A


 

ODWOZY - ŚRODA - od 28.01.2019

TRASA GODZ. ODWOZU KLASY ŚRODEK TRANSPORTU POCZĄTEK KURSU
Krzywiń-Wieszkowo(13)-Żelazno(14)-Krzywiń 12:15 Ia, IIa, IVa, Va Autobus I Budynek A
Krzywiń-Rąbiń(1)-Krzywiń 13:05 IIIa,  Bus Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(15)-Żelazno(4)-Krzywiń 13:20 IIIa, Przedszkole Krzywiń +zaj. dodatkowe: kl. Ia log., kom., IVa zdw matematyka(3), Va zdw matematyka(1) Autobus I Budynek A
Krzywiń-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(13)-Kuszkowo(1)-Krzywiń 13:20 Ib, IIb, IVb, Przedszkole Krzywiń  Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(10) wsiada 14 przedszkolaków-Jurkowo(12)-Jurkowo Huby (1 przedsz.)Zgliniec(9 )+ 1 przedsz.-Krzywiń  13:20 Ib, IIb, IVb, Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec  Autobus III Budynek A→C
Krzywiń- Wieszkowo(3)-Żelazno(6)-Lubiń(9)-Bielewo(8)-Nowy Dwór(1)-Krzywiń 14:05 VIa, IIIag +zaj. dodatkowe: kl. IIIa log.,kl. Vb Semplicze do Lubinia (4) Autobus I Budynek B→A
Krzywiń - Świniec(3)-Jurkowo-Jurkowo Huby-Zgliniec(2)-Czerwona Wieś(1)-Telkimyśl-Krzywiń 14:05 VIa + zaj. dodatkowe: kl. IIb log. , IVb kom.  Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(5)-Jurkowo Huby(1)-Jurkowo(10)-Zgliniec(5)-Czerwona Wieś(15)-Miąskowo(2)-Teklimyśl(4)-Krzywiń  15:00 Vb,VIIa,IIIbg + zaj. dodatkowe: kl. VIa zdw matematyka(0) Autobus II Budynek B→A
Krzywiń  -Jurkowo(4)-Zgliniec(2)-Czerwona Wieś(4)-Boża Wola(1) - Krzywiń  15:55 VIIIa + zaj. dodatkowe: kl. VIIa zdw matematyka(3), kom. Autobus I Budynek B→A 
Krzywiń-Wieszkowo(7)-Żelazno(6)-Lubiń(2)-Krzywiń 15:55 VIIa, VIIIa  Autobus II Budynek B→A 

 


ODWOZY - CZWARTEK - od 28.01.2019

TRASA GODZ. ODWOZU KLASY ŚRODEK TRANSPORTU POCZĄTEK KURSU
Krzywiń-Wieszkowo(15)-Żelazno(14)-Krzywiń 12:15 Ia, IIa,IIIa, IVa, Va Autobus I Budynek A
Krzywiń - Rąbiń - Krzywiń 12:10 IIIa Bus Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(14)-Żelazno(4)-Krzywiń 13:20 Przedszkole Krzywiń + zaj. dodatkowe: kl. IVa log., Va log. kom., IIa log Autobus I Budynek A
Krzywiń-Teklimyśl(2)-Miąskowo(2)-Czerwona Wieś(24)-Kuszkowo(1)-Krzywiń 13:20 Ib, IIb, IVb ,Vb  Przedszkole Krzywiń  Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(15) wsiada 14przedszkolaków-Jurkowo(19)-Jurkowo Huby(1+1 przedsz.)-Zgliniec(10)-Krzywiń  13:20 Ib, IIb,  IVb , Vb,  Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec  Autobus III Budynek A→C
Krzywiń- Wieszkowo(8)-Żelazno(12)-Lubiń(9)-Bielewo(8)-Nowy Dwór(1)-Krzywiń 14:05 VIa, VIIIa,IIIag Autobus I Budynek B→A
Krzywiń - Świniec(3)-Jurkowo(5)-Zgliniec(5)-Czerwona Wieś(6)-Kuszkowo(1)-Miąskowo(2)-Teklimyśl(2)-Boża Wola (1)-Krzywiń  14:05 VIa, VIIIa,IIIbg + zaj.dodatkowe: kl. Vb log. Autobus II Budynek B→A
Krzywiń - Wieszkowo(2) - Żelazno(0) - Lubiń()- Bielewo() - Krzywiń  15:00 VIIa + zaj. dodatkowe: kl. VIa log., VIIIa zdw j. polski(2),  , siatkówkaLW(2), siatkówka(14) Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Świniec(2)-Jurkowo(2)-Czerwona Wieś(3)-Teklimyśl(1)-Boża Wola(0)-Krzywiń  15:00 VIIa + zaj. dodatkowe: kl. VIa log., VIIIa zdw j. polski(1), IIIbg zdw j. polski(0), kom., siatkówkaLW(3), siatkówkaAL(5) Autobus II Budynek B→A
Krzywiń -Świniec(3)-Zgliniec(1)-Lubiń(1) 15:55 zaj. dodatkowe Coda(5) Autobus I Budynek A

  


ODWOZY - PIĄTEK - od 28.01.2019

TRASA GODZ. ODWOZU KLASY ŚRODEK TRANSPORTU POCZĄTEK KURSU
Krzywiń-Wieszkowo(4)-Żelazno(6)-Krzywiń 11:10 Ia, IIa,  Autobus I Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(12)-Żelazno(8)-Krzywiń 12:10 IIIa,IVa, Va +zaj. dodatkowe kl. IIa kom. Autobus I Budynek A
Krzywiń-Rąbiń_Krzywiń 12:10 IIIa  Bus Budynek A
Krzywiń-Świniec(8)-Jurkowo(7)-Zgliniec(5)-Czerwona Wieś(3)- Krzywiń 12:10 Ib, IIb Autobus II Budynek A
Krzywiń-Wieszkowo(15)-Żelazno(5)-Lubiń(9)-Bielewo(8)-Krzywiń 13:05 IIIag, Przedszkole Krzywiń + zaj. dodatkowe: kl. IVa zdw j. polski(0), Va zdw j. polski(3)  Autobus I Budynek BA
Krzywiń-Teklimyśl(1)-Miąskowo(2)- Kuszkowo(1)-Czerwona Wieś(22)-Krzywiń 13:05  IVb,Vb, Przedszkole Krzywiń + kl. Ib zdw (0) Autobus II Budynek A
Krzywiń-Świniec(8)-Jurkowo(12)-Jurkowo Huby(1 +1 przedsz.)-Zgliniec(5)-Krzywiń  13:05 IVb,Vb, Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec +zaj. dodatkowe:kl. IIb zdw(3), kl. Ib zdw (0) Autobus III Budynek A
Krzywń-Wieszkowo(7)-Żelzano(14)-Lubiń(12)Bielewo(8)-Nowy Dwór(1)-Krzywiń 14:05  VIa, VIIa,VIIIa + zaj. dodatkowe:kl. IIIag wdż(5) Autobus I Budynek B→A
Krzywiń-Świniec(3)- Jurkowo(5)-Zgliniec(5)-Czerwona Wieś(5)-Kuszkowo(1)-Miąskowo(2)-Teklimyśl(2)-Boża Wola(1)- Krzywiń 14:05 VIa,VIIIa, IIIbg + zaj. dodatkowe:kl. IVb zdw j. polski (1),Vb zdw j. poski(5) Autobus II Budynek B→A
Krzywiń-Wieszkowo(2)-Świniec(2)-Jurkowo(2)Zgliniec(2)-Czerwona Wieś(3)-Teklimyśl(1)-Krzywiń 15:00 kl. VIa + zaj.dodatkowe: kl. VIa zdw j.polski(1), kl. VIIa zdw j. polski(6), siatkówkaLW(5)  Autobus I Budynek A