ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – dostawa węgla