Terminy ustalania ocen

TERMINY USTALANIA OCEN W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Klasa

 

Ocena przewidywana

Ocena śródroczna,roczna,końcowa

 

wszystkie klasy

 

-

do 03.01.2019r., godz. 15.00

 

wszystkie klasy

 

do 30.05.2019r., godz.15.00

do 12.06.2019r., godz. 15.00

 

Krzywiń, 30.09.2018r.