Terminy ustalania ocen

TERMINY USTALANIA OCEN W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Klasa

 

Ocena przewidywana

Ocena śródroczna,roczna,końcowa

 

wszystkie klasy

 

-

do 20.01.2020r., godz. 15.00

 

wszystkie klasy

 

do 29.05.2020r., godz.15.00

do 18.06.2020r., godz. 15.00

 

Krzywiń, 29.08.2019r.