Dodatkowe dni wolne

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Typ szkoły

Daty

Szkoła Podstawowa

02.11.2018r.

12.04.2019r.

15.04.2019r.

16.04.2019r.

17.04.2019r.

02.05.2019r.

 Gimnazjum

02.11.2018r.

02.05.2019r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

02.05.2018r.

 

 

Krzywiń, 30.09.2018r.