Dodatkowe dni wolne

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Typ szkoły

Daty

Szkoła Podstawowa

21.04.2020r.

22.04.2020r.

23.04.2020r.

12.06.2020r.

Branżowa Szkoła I stopnia

 

12.06.2020r.

 

 

Krzywiń, 10.09.2019r.