17 września 2019

Galeria byłych dyrektorów Zespołu Szkół w Krzywiniu

Galeria byłych dyrektorów Zespołu Szkół w Krzywiniu

Z inicjatywy pana dyrektora Zbigniewa Bernarda powstała w naszej szkole „Galeria byłych dyrektorów Zespołu Szkół w Krzywiniu”. Tworzy ją jedenaście portretów dyrektorów różnych placówek oświatowych wchodzących obecnie w skład ZS Krzywiń. Wizerunki zamieszczono w budynku A, na ścianie między parterem a pierwszym piętrem. Dzięki pomocy pracowników administracji szkolnej, życzliwości osób piastujących stanowiska dyrektorskie, a także członków rodzin, zostały pozyskane do galerii informacje i fotografie, często archiwalne. Obróbki fotograficzno-komputerowej dokonał pan Rafał Dusza.

W kolejnym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany i galerię wzbogacą zdjęcia osób związanych w sposób szczególny z naszą placówką.

 

koordynatorki projektu
Ewa Jagodzińska-Wiatrowska
Zofia Szydłowska