2020/2021

LEKCJE OTWARTE I POKAZOWE

Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia

L.p.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Zajęcia z kodowania, praca z tablicą interaktywną, metoda problemowa

Beata Owczarska

IIIa

 Edukacja wczesnoszkolna

 październik

nauczyciele

2.

 Praca z tekstem źródłowym i ikonograficznym.

Marek Ryba

VIII

historia

X/XI 2020

nauczyciele

3.

 Wykorzystanie multimediów na lekcji.

Marek Ryba

VII

historia

III 2021

nauczyciele 

4.

Praca z lekturą „Dzieci z Bullerbyn”:

- słuchanie tekstu czytanego przez n-la,

- czytanie głośne i ciche fragmentów lektury przez uczniów,

- opowiadanie i odpowiadanie na pytania przez dzieci,

- odszukiwanie fragmentów w lekturze,

- samodzielne formułowanie pisemnej wypowiedzi.

Praca grupowa, indywidualna i zbiorowa.

Wykorzystanie tablicy multimedialnej

Zofia Szydłowska

III b

Edukacja polonistyczna

Grudzień- okres przedświąteczny

Rodzice

Nauczyciele

klas I-III

Bibliotekarz

5.

Uczeń:

 • Wypowiada się na temat powitania wiosny na podstawie czytanego tekstu, ilustracji i własnego doświadczenia.
 • Opowiada o zwyczaju topienia marzanny.
 • Doskonali umiejętność czytania.
 • Nazywa emocje związane z nadejściem wiosny.
 • Czyta i pisze wyrazy.
 • Formułuje odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Swobodnie wypowiada się na temat tekstu
 •  Mierzy odległość jednostkami umownymi – krokami.
 • Posługuje się miarą długości – centymetr.
 • Mierzy długość linijką, zapisuje wyniki przeprowadzonych pomiarów.

Ewa Jagodzińska-Wiatrowska

1b

edukacja wczesnoszkolna

Marzec lub początek kwietnia

Przedstawiciel Dyrekcji, nauczyciel 1-3 Rada Oddziałowa Rodziców 1b lub troje rodziców

 

6.

Mikołajkowe tradycje

- samodzielne redagowanie
i zapisywane życzeń,

- uważne słuchanie wypowiedzi
i korzystanie z informacji

- zapisywanie dat

- współdziałanie
w grupie

Aleksandra Ślotała

IIa

edukacja wczesnoszkolna

grudzień

rodzice

7.

Programowanie
w ScratchJr – tworzenie prostej animacji

Aleksandra Ślotała

IIa

zajęcia naukowo - artystyczne

luty

nauczyciele klas I-III

8.

Temat: Strażacy w akcji

- rozmowa na temat pracy strażaka na podstawie wcześniejszej wycieczki do Straży Pożarnej i doświadczeń dzieci,

- czytanie przez rodziców i nauczycieli książki  pt. „Jak Wojtek został strażakiem”,

- wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanej lektury,

- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu,

- odczytywanie i zapisywanie numerów alarmowych…

 • Integracja rodziców, nauczycieli  i dzieci podczas zajęć.
 • Wykorzystanie tablicy multimedialnej.
 • Praca indywidualna, zbiorowa i grupowa.

Bernadeta Bieczyńska

 

1a

 

Edukacja polonistyczna

 

II półrocze

 

Rodzice i nauczyciele

 

 

  

 Przedszkole 

 L.p.

 Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko  prowadzącego nauczyciela

Grupa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Temat: „W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia”- warsztaty

Metody: słowne, oglądowe, czynne;

Cele: Włączenie rodziców do działalności na rzecz przedszkola;

Integracja rodziców i dzieci;

Dziecko wykonuje wspólnie z Rodzicem świąteczną dekorację;

Dziecko wymienia skojarzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Anna Czaplewska- Masłowska

5- latki

„Pszczółki”

edukacja przedszkolna

grudzień

 rodzice, nauczyciele

2.

Temat: „Wiosna”

Metody: czynna, oglądowa, słowna;

Cele: Klasyfikuje przedmioty;

Przelicza elementy w dostępnym dla siebie zakresie;

Odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza.

Anna Czaplewska-Masłowska

5-latki

„Pszczółki”

edukacja przedszkolna

marzec

nauczyciele,  rodzice

3.

Temat: „Wakacji nadszedł czas”

Metody: słowna, czynna, oglądowa

Cele: Śpiewa piosenki

Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych

Rozwija mowę czynną.

Anna Czaplewska-Masłowska

5- latki

„Pszczółki”

edukacja przedszkolna

czerwiec

rodzice, nauczyciele

4.

Warsztaty:
Zapoznanie z tradycjami świątecznymi, zaciśnięcie więzi rodzinnych, zachęcanie do sprawienia przyjemności bliskim osobom, stwarzanie odpowiedniej, spokojnej, odprężającej atmosfery.

Marta Woźna

  

 

Zielone Żabki

 

edukacja przedszkolna

 

 

06.12.202r

 

rodzice, zaproszeni goście

  

5.

Zajęcia pokazowe:

Tworzenie warunków do doświadczeń komunikacyjnych i językowych. Rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo – skutkowego.

Marta Woźna

Zielone Żabki

edukacja przedszkolna

maj

rodzice, zaproszeni goście

6.

 

 

Zabawy i ćwiczenia usprawniające przygotowanie do nauki czytania, pisania oraz rozumienia pojęć matematycznych.

Dorota Pijanowska

Jeżyki

Edukacja przedszkolna

 I półrocze

 II półrocze

 

rodzice

A. Kolasińska

7.

Temat: „Pasowanie na przedszkolaka”

Cel:Współpraca z rodzicami,

integracja rodziców, dzieci i wychowawcy

cele szczegółowe:

Śpiewa piosenki, aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, rozwija mowę czynną

Alicja Kolasińska

Kotki

edukacja przedszkolna

paźniernik/listopad

rodzice, dyrekcja opiekun stażu

8.

Temat: „Wiosna jest wśród nas”

Metody: czynna, oglądowa, słowna;

Cel: Współpraca z rodzicami,

integracja rodziców, dzieci i wychowawcy

cele szczegółowe:

Klasyfikuje przedmioty, odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza, wykonuje taniec z chustkami

Alicja Kolasińska

Kotki

edukacja przedszkolna

marzec

rodzice, opiekun stażu

9.

Temat: „W oczekiwaniu na święta Wielkanocne”- warsztaty

Metody: słowne, oglądowe, czynne;

Cel: Współpraca z rodzicami,

integracja rodziców, dzieci i wychowawcy

cele szczegółowe:

Dziecko wykonuje z rodzicem świąteczną dekorację, dziecko wymienia skojarzenia związane ze świętami wielkanocnymi.

Alicja Kolasińska

Kotki

edukacja przedszkolna

marzec -kwiecień

rodzice, opiekun stażu

10.

Temat: „Coraz bliżej święta”- warsztaty

Metody: słowne, czynne, oglądowe;

Cele: Wzmocnienie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym;

Dziecko wzbogaca wiadomości na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

Dziecko wykonuje wspólnie z Rodzicem świąteczną dekorację;

Włącznie rodziców w działanie przedszkola wspierając rozwój ddziecka;

Barbara Majchrzak

Biedronki

edukacja przedszkolna

grudzień

nauczyciele,  rodzice

11.

Temat: „Poznajemy tradycje wielkanocne”

Metody: czynna, oglądowa, słowna;

Cele: Wzbogacenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych;

Zacieśnienie więzi emocjonalnych między dziećmi, rodzicami;

Prezentacja poznanej piosenki;

Dziecko wykonuje wspólnie z Rodzicami ozdobę wielkanocną.

Barbara Majchrzak

Biedronki

edukacja przedszkolna

marzec

rodzice, nauczyciele

12.

Temat: „Planujemy wakacje”

Metody: słowna, czynna, oglądowa

Cele: Śpiewa piosenki

Dziecko rozwija koordynacje ruchowo-wzrokowo-słuchową;

Rozwija mowę czynną i bierną przez naśladowanie wybranych dźwięków wybranych z tematem;

Rozwija motorykę małą i dużą;

Kształtuje poczucie rytmu; 

Barbara Majchrzak

Biedronki

edukacja przedszkolna

czerwiec

rodzice, nauczyciele

 

Krzywiń. 15 września 2020 r.

Opracowała: Violetta Drożdżyńska.