JEŻYKI

Zajęcia otwarte to wycinek przedszkolnego życia, który może obserwować rodzic.

Z Jeżykiem Kolczatkiem dzieci witają wiosnę

17 marca 2023

Walentynki

Zabawy walentynkowe w grupie Jeżyków

14 lutego 2023

Pasowanie na przedszkolaka

12 kwietnia 2022

Solidarni z Ukrainą

Marzec 2022

Dzień wody

28 marca 2022

Dzień gofra

25 marca 2022

Sadzenie kwiatów

Marzec 2022

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca 2022