Informacje, czas pracy

Informacje, czas pracy

GDZIE JESZCZE MOŻE SZUKAĆ POMOCY!

 

116 111 Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznik Praw Dziecka

800 12 00 02 Niebieska Linia dla osób doświadczających przemocy

112 Numer alarmowy