16 listopada 2023

Lekcje chemii i fizyki mogą być ciekawe!

Lekcje chemii i fizyki mogą być ciekawe!

16 listopada grupa uczniów klas 4- 8 brała udział w pokazie doświadczeń przyrodniczych EduEvent. W trakcie przedstawionych eksperymentów uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak działa klatka Faradaya, czym jest żyroskop, jak wykorzystać magnesy neodymowe, jakie jest zastosowanie chmury parującego ciekłego azotu oraz lewitujących nadprzewodników. Poznali również zasady bezpieczeństwa związane z łatwopalnymi gazami. W każdym doświadczeniu omawiany był proces powstawania danych substancji oraz efektów końcowych. Pokazy zademonstrowane przez pana Mateusza Łuckiego przebiegły w sposób ciekawy i widowiskowy. W celu lepszego zapamiętywania przedstawionego doświadczenia uczniowie brali aktywny udział w pokazie. Taka forma przekazywania wiedzy jest na pewno atrakcyjna dla młodzieży i przynosi wymierne korzyści. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematyką przedstawianych doświadczeń.

Lucyna Frąckowiak