15 listopada 2018 -31 maja 2019

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-III

Celem konkursu jest:

  • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań,
  • kształtowanie nawyku regularnego czytania i sięgania po książki, jako źródła informacji i rozrywki,
  • zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych w celu podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,
  • popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym oraz promocja biblioteki i jej działań,
  • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach i zajęciach bibliotecznych,
  • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

I. Kostrzewa