12-13 czerwca 2019

Zielona szkoła klasy 5B

Zielona szkoła klasy 5B

12 i 13 czerwca klasa Vb uczestniczyła w projekcie „Zdrowy styl życia – stop uzależnieniom”.  Podczas zielonej szkoły zajęcia odbywały się w ośrodku „Zacisze” w Cichowie. Autorem projektu był pan dyrektor Zbigniew Bernard.

Głównymi celami były:

- propagowanie idei zdrowego stylu życia,

- kształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego nad wodą,

- integracja uczniów przez zabawę,

- radość życia – uśmiech wynikający ze świadomości ruchu,

- zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,

- profilaktyka uzależnień,

- bezpieczeństwo nad wodą, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Podczas zajęć poruszano następujące tematy:

- problemy współczesnej młodzieży – przemoc rówieśnicza,

- asertywność, uległość, agresja,

- rozwiązywanie konfliktów – reagowanie i sztuka kompromisu,

 - edukacja w formie zabawy – budowa tratwy (współpraca w grupie),

- rola samorządu lokalnego w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym oraz w propagowaniu zdrowego życia – rozmowa z panem burmistrzem Jackiem Nowakiem,

- Internet i zagrożenia w sieci,

- zapoznanie z pracą ratownika WOPR, pierwsza pomoc przedmedyczna, patrolowanie jeziora.

Głównymi organizatorami projektu były:

- Zespół Szkół w Krzywiniu,

- Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Całość projektu sfinansowana została przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń.

Lidia Walczak