19 września 2019

Zebranie z rodzicami

 

19 września 2019 r. (czwartek)

 

ZEBRANIE OGÓLNE

(rodzice uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół)

– świetlica budynek „A”

Godz. 17.00

 

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

Budynek „A”

- SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I – IV godz. 16.00

- SZKOŁA PODSTAWOWA klasy V – VI godz. 18.00

Budynek „B”

- SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII - VIII godz. 18.00

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA godz. 18.00

 

ZEBRANIE CAŁYCH  KLASOWYCH RAD RODZICÓW

(wszystkie klasy Zespołu Szkół)

- dnia 24 września 2019r. świetlica budynek „A” godz. 17.00