Terminy zebrań z Rodzicami

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Lp.

Data

Cel

1.

20.09.2018r.

Zebranie ogólne i w klasach.

2

15.11.2018r.

Wywiadówka w klasach.

3.

10.01.2019r.

Podsumowanie I półrocza.

4.

28.03.2019r.

Wywiadówka w klasach.

5.

03.06.2019r.

Wywiadówka w klasach.

 

Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu, Przedszkole Samorządowe w Świńcu

Lp.

Data

Cel

1.

10.09.2018r.

Zebranie organizacyjne.

2

04.12.2018r.

Zebranie podsumowujące wyniki obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

3.

23.04.2019r.

Zapoznanie rodziców z diagnozą przedszkolną.

4.

04.06.2019r.

Konsultacje podsumowujące wyniki obserwacji i pracę wychowawczo-dydaktyczną za drugie półrocze.


 Krzywiń, 30.08.2018r.