25 czerwca 2020

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

Uczniowie klasy 1a brali czynny udział w realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez  Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Głównym celem projektu było:

-  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania,

-  przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych,

- uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości,

- podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

 

Etap I, jesienny, składał się z następujących zajęć:

1. Lekcja „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, podczas której uczniowie sprawdzili czy potrafią rozpoznać zmysłem smaku, zapachu oraz dotyku określone warzywa i owoce. Zapoznali się z pięcioma grupami kolorystycznymi warzyw i owoców, wybranymi witaminami oraz ich wpływem na organizm. Uświadomili sobie, że warzywa i owoce mają dużą wartość odżywczą, a ich obecność w codziennej diecie jest niezbędna.  Przez siedem kolejnych dni dzieci obserwowały, jakie danego dnia zjadły owoce i warzywa i ile ich było, a następnie robiły ich rysunki w tabelce. Po tygodniu uczniowie przedstawili swoje karty pracy i wybrano króla oraz królową warzyw i owoców.

2. Konkurs „Zagadki warzywno - owocowe” - praca wykonana z pomocą rodziców. Uczniowie przygotowali  kartę pracy z zagadką dotyczącą wybranego warzywa lub owocu, a następnie przedstawili zagadki na forum klasy oraz dokonali głosowania na najciekawszą pracę.

3. Konkurs „Najciekawsza praca przedstawiająca Order Miłośnika Sportu” - praca została wykonana samodzielnie przez uczniów podczas zajęć plastyczno - technicznych.  Zadanie pozwoliło pobudzić kreatywność i twórcze myślenie dzieci, doskonalić estetykę pracy oraz dokonać wzajemnej oceny.

4. Lekcja „Każdy uczeń chce zostać siłaczem. Uczniowie zastanowili się, czym jest aktywność fizyczna, dlaczego jest ważna w życiu. Brali aktywny udział w ćwiczeniach, zabawach ruchowych, wyścigach rzędów oraz  zdobyli certyfikat Siłacza.

5. Forum zdrowia „Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw”. Rodzice uczniów klasy 1 a dowiedzieli się, w jaki sposób można zachęcić dzieci do spożywania warzyw i owoców,  otrzymali ulotki pt.: „Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw”.

6.  Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań. Uczniowie przygotowali przedstawienie dla swoich kolegów i koleżanek z klas I-III pt.: ”Jedz zdrowo - warzywnie i owocowo”. Swoje zdolności artystyczne i teatralne pokazali  podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego  „Bądź bezpieczny na drodze”.

Magdalena Szablewska