03 grudnia 2018

„Proekologiczny konsument"

„Proekologiczny konsument'

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie zaprosił uczniów klasy trzeciej gimnazjum do udziału w projekcie „Proekologiczny konsument".

Celem projektu było poszerzenie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie odpowiedzialnego i aktywnego podejścia młodego pokolenia do zagadnień ochrony środowiska. Dziesięcioro uczniów klasy IIIa gimnazjum przyjęło zaproszenie i w listopadzie aktywnie uczestniczyło w  realizacji projektu. 

Gimnazjaliści wzięli udział w wykładach w Siedzibie Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT w Czempiniu. Zwiedzali Zakład Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym, w którym zapoznali się z procesem przetwarzania odpadów. Uczestnicy warsztatów otrzymali ekologiczne torby, długopisy, notesy i zakładki.

Kolejnym zadaniem projektu było podzielenie się zdobytą wiedzą z koleżankami i kolegami w szkole. Podczas lekcji wychowawczych młodzi ekolodzy przedstawili prezentację multimedialną na temat działań proekologicznych, wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających ze stosowania toreb wielokrotnego użytku.  Lekcja kończyła się wręczeniem każdemu uczniowi torby z napisem „Powiat Kościański dba o środowisko". Otrzymali je wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły oraz rodzice uczniów.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono  również akcję rozdawania toreb wielokrotnego użytku mieszkańcom powiatu kościańskiego. Nasi uczniowie wraz z opiekunem projektu od 9 listopada w Krzywiniu rozdawali torby pod sklepami  klientom udającym się na zakupy.

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji zwiększy się świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zostaną zaszczepione nawyki korzystania z toreb wielokrotnego użytku.

opiekun projektu:

Elżbieta Ratajczak