18 czerwca 2019

Podsumowanie uczestnictwa w projekcie „Mamy kota na punkcie mleka”

Podsumowanie uczestnictwa w projekcie „Mamy kota na punkcie mleka”

W tym roku szkolnym klasy I-III uczestniczyły w projekcie organizowanym przez Polską Izbę Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka „Mamy kota na punkcie mleka”. Jego celem było poszerzenie wiedzy na temat mleka i produktów mleczarskich, promowanie zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski.

Podczas realizacji projektu uczniowie poprzez zabawę pogłębiali wiedzę o zdrowotnej roli mleka i jego znaczeniu w rozwoju. Brali udział w zabawach logicznych, rozwiązywali zagadki oraz wykonywali prace plastyczne z wykorzystaniem nadesłanych materiałów edukacyjnych. Wzięli też udział w konkursach: „Poszukiwane imię dla koleżanki Mleczysława”, „Mleczne zimowe motto Mleczysława” oraz „Historia Mleka”. Na zakończenie projektu uczestnicy wypełnili „Mleczny quiz podsumowujący”. Ponadto w niektórych klasach odbyły się lekcje praktyczne z wykorzystaniem produktów mlecznych.

Mamy nadzieję, że uczniowie będą pamiętali o tym cennym składniku naszej diety.

Beata Owczarska i wychowawczynie klas I-III