13 czerwca 2019

Plan dowozu na dyskotekę szkolną w dniu 13.06.2019r.

Dowóz do budynku A

Miejscowość

Ilość uczniów

Przybliżony czas odjazdu z przystanku

Autobus

Lubiń

1

 16:00

I

Żelazno

1

 16:05

Wieszkowo

4

 16:10

Teklimyśl

2

 16:20

Kuszkowo

1

 16:25

Czerwona Wieś

8

 16:30

Zgliniec

4

 16:45

Jurkowo

5

16:50

Świniec

6

16:55

 

Razem:  32

 

 

Odwóz po dyskotece o godz. 20:00 – z budynku A – jeden autobus.