19 czerwca 2019

Plan dowozu i odwozu dnia 19.06.2019r. – środa

DOWÓZ

Klasy I – VI , Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec - na godz. 8:15

Godzina wyjazdu z miejscowości

Kierunek

Klasy

Ilość uczniów

Autobus

Miejsce wysiadania

7:55

8:00

Żelazno

Wieszkowo

Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa, Przedszkole Krzywiń

17+19 + 17 = 53

I

Przedszkole – budynek A

Kl. I-VI – hala budynek B

7:40

7:45

7:50

Zgliniec,

Jurkowo Huby

Jurkowo 

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa, Przedszkole Świniec

14+1+29 = 44

II

Hala-budynek B

7:30

7:40

7:45

7:50

7:55

Świniec,

Kuszkowo,

Czerwona Wieś,

Teklimyśl,

Miąskowo

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa, Przedszkole Krzywiń

15+1+25+1+3+2 = 47

III

Przedszkole – budynek A,

Kl. I-VI – hala-budynek B

(według stałego planu)

Rąbiń

IIIa

1

bus

 

 

Klasy VIIa, VIIIa, IIIabg, IIIaz - na godz. 10:00

Godzina wyjazdu z miejscowości

Kierunek

Klasy

Ilość uczniów

Autobus

Miejsce wysiadania

9:30

9:40

9:45

9:50

Bielewo

Lubiń

Żelazno

Wieszkowo

VIIa, VIIIa, IIIag, IIIaz

10+12+10+9= 41

I

hala budynek B

9:25

9:30

9:35

9:40

9:50

Świniec

Jurkowo

Jurkowo Huby

Zgliniec,

Kuszkowo

VIIa, VIIIa, IIIbg, IIIaz

2+10+1+5+2=20

II

Hala-budynek B

9:35

9:45

9:45

9:50

Czerwona Wieś

Boża Wola

Teklimyśl

Miąskowo

 

9+2+3+2=17

III

Hala – budynek B

 

ODWÓZ

Klasy I – VI

Godzina wyjazdu

Kierunek

Klasy

Ilość uczniów

Autobus

Wsiadanie

Ok. 9:55

Wieszkowo, Żelazno

Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa,

16+19 = 35

I

Budynek A

Ok. 9:55

Świniec

Zgliniec,

Jurkowo Huby

Jurkowo 

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa,

17+14+1+19= 51

II

Budynek A

Ok. 9:55

Czerwona Wieś, Teklimyśl,

Ib, IIb, IVb, Vb, VIa,

17+1=18

III

Budynek A

Ok. 9:55

Rąbiń

IIa

1

bus

Budynek A

 

Klasy VIIa, VIIIa, IIIabg, IIIaz

Godzina wyjazdu

Kierunek

Klasy

Ilość uczniów

Autobus

Wsiadanie

13:20

Bielewo

Lubiń

Wieszkowo, Żelazno

VIIa, VIIIa, IIIag, IIIaz

10+12+10+9=41

I

budynek A, B

13:20

Świniec

Jurkowo

Jurkowo Huby

Zgliniec,

Kuszkowo

VIIa, VIIIa, IIIbg, IIIaz

2+10+1+5+2=20

II

Budynek A,  B

13:20

Czerwona Wieś

Boża Wola

Teklimyśl

Miąskowo

 

9+2+3+2=17

III

budynek A, B

 

Przedszkole Krzywiń, Przedszkole Świniec (jeśli uczniowie klas VII, VIII, IIIabg i IIIaz zdążą to mogliby jechać razem z przedszkolakami) 

Godzina

Kierunek

Klasy

Ilość dzieci

Autobus 

13:20

Wieszkowo, Żelazno

Przedszkole Krzywiń

17

Autobus I

13:20

Teklimyśl, Czerwona Wieś, Kuszkowo,

Przedszkole Krzywiń

13

Autobus II

13:20

Jurkowo, Zgliniec

Przedszkole Świniec

12

Autobus III