08 października 2019

PROJEKTY

realizowane w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku szkolnym 2019/2020

 1. „BEZPIECZNA SZKOŁA” - certyfikat, udział w krajowym programie (Sala do resuscytacji krążeniowo-oddechowej RESCULAB, defibrylator zewnętrzny, wejście do szkoły na kod)

 2. „JUŻ PŁYWAM” - program dla nieumiejących pływać klasy I-VIII (instruktorzy pływania, dyrektor Z. Bernard, nauczyciel wf. S. Ceglarek) - czytaj więcej

 3. „POTRAFIĘ JEŹDZIĆ NA ŁYŻWACH” - program dla nieumiejących i słabo jeżdżących na łyżwach (dyrektorzy Z. Bernard, K. Bartkowiak)

 4. „BIAŁA SZKOŁA” - obóz naukowo - sportowy dla klasy VIII (zapraszamy do projektu klasy VIII z Jerki, Bieżynia i Lubinia) – program dla nieumiejących i jeżdżących na nartach w ramach wyrównywania szans edukacyjnych. (dyrektor, instruktor narciarstwa Z. Bernard, wychowawcy klas) - czytaj więcej

 5. „SPŁYW KAJAKOWY” - wybór sportu życia, pięknej formy spędzania czasu wolnego, poznanie walorów krajoznawczo- turystycznych swojego regionu  - kl. VII (ratownicy WOPR, dyrektor  Z. Bernard, wychowawca S. Ceglarek) - czytaj więcej

 6. „ZIELONA SZKOŁA: ZDROWY STYL ŻYCIA - STOP UZALEŻNIENIOM” – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla klas V (dyrektor Z. Bernard, K. Bartkowiak, pedagog R. Marcinkowski, ratownik WOPR S. Ceglarek, wychowawcy klas) - czytaj więcej

 7. „LEPIEJ ZUŻYWAĆ SIĘ NIŻ RDZEWIEĆ” - zajęcia dla rodziców, sala lustrzano - taneczna (dyrekcja szkoły)

 8. „BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO” - oprogramowanie MOL NET (dyrekcja, bibliotekarz I. Kostrzewa) - czytaj więcej

 9. „MLEKO I PRZETWORY MLECZNE w SZKOLE” - program ogólnopolski dla klas I - V, (dyrekcja)

 10. „PRZYJACIEL SZKOŁY” - statuetka wręczana wybitnym ludziom i sponsorom (dyrekcja, E. Jagodzińska, Z. Szydłowska)

 11. „OLIMPIADA ANTYCZNA” – propagowanie idei OLIMPIZMU, współzawodnictwo zgodnie z dewizą ruchu olimpijskiego „citius, altius, fortius”, cała szkoła (dyrekcja, nauczyciele wf, poloniści, wychowawcy klas) - czytaj więcej

 12. PROJEKTY AUTORSKIE NAUCZYCIELI