27 grudnia 2018

„Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli”

„Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli”

100 lat temu, 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchło zbrojne powstanie skierowane przeciw pruskiemu zaborcy. Szybko rozprzestrzeniło się na całą Wielkopolskę, a swój udział w nim bardzo mocno zaznaczyli mieszkańcy Krzywinia i okolicznych wiosek. W ostatnich dniach grudnia sformowali oni oddział powstańczy oraz przejęli władzę w mieście. Rozpoczęto także przygotowania do walki zbrojnej, m. in. poprzez gromadzenie uzbrojenia i szkolenie żołnierzy. Na początku stycznia teren gminy Krzywiń był już opanowany przez Polaków, którzy objęli najważniejsze instytucje (ratusz, poczta, szkoła), a powstańcy patrolowali okolicę.

Prosimy mieszkańców Krzywinia i całej gminy o wywieszenie flag narodowych dla uczczenia tej rocznicy.

Marek Ryba