15 września 2019

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Międzynarodowy Dzień Demokracji obchodzony jest 15 września na pamiątkę podpisania Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji, co nastąpiło w Kairze w 1997 roku, aby promować ideę demokracji na całym świecie.

Demokracja to ustrój państwa, w którym władzę stanowi lud i najważniejsza jest wola większości. Istotną wartością jest tutaj równość obywateli, jednakże np. w demokracji antycznej (demokracja wywodzi się ze starożytnej Grecji) wolności i praw politycznych pozbawieni byli niewolnicy. Obecnie można mówić o demokracji pośredniej, w której władzę sprawują wybrani przez obywateli przedstawiciele, a także bezpośredniej, której przejawem są weto czy referendum. Normy, prawa i obowiązki, które determinuje demokratyczny ustrój państwa, najczęściej spisane są w konstytucji.

Międzynarodowy Dzień Demokracji obchodzony jest od 2007 roku, co zostało ustanowione przez ONZ. Między innymi dzięki inicjatywie Polski powstał Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, a w Warszawie mają swoje siedziby organizacje związane ze wspieraniem jej idei na całym świecie.

W 2012 roku Sekretarz Generalny ONZ w swojej przemowie w Nowym Jorku przypomniał idee, o które walczy międzynarodowy ruch wspierający demokrację, m.in. prawa człowieka, w tym prawa kobiet, nierespektowane jeszcze w zatrważająco wielu miejscach na świecie. Wspomniał o istocie walki z korupcją w rządach, szerzeniu edukacji oraz konieczności zaangażowania w ruch demokratyczny przede wszystkim młodych ludzi, m.in. za pośrednictwem mediów, a także konieczności nawiązania współpracy pomiędzy rządami różnych krajów.

 

opracowanie

Ewa Kasprzak
Dorota Łukaszczyk