Lista kandydatów przyjętych


 Lista kandydatów przyjętych 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

 w Zespole Szkół  w Krzywiniu

     Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych.

  

Komisja Rekrutacyjna

Pliki do pobrania: