do 17 czerwca 2020

Konkurs "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży"

Konkurs 'Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży'

Do 17 czerwca 2020 roku organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadającą osobowość prawną mogą składać oferty na organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kościańskiego. Celem programu jest upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku poprzez uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych i spędzanie na sportowo wolnego czasu przez dzieci i młodzież w okresie letnich wakacji. W załączeniu przedstawiamy uchwałę Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przystąpienia do programu, regulamin i sprawozdanie "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży".

Pliki do pobrania: