07 października 2019

„Już pływam”

„Już pływam”

Dnia 07 października 2019r. rozpoczęły się zajęcia projektu „Już pływam” dla uczniów nieumiejących pływać. W pierwszej grupie znaleźli się uczniowie klas pierwszych i drugiej A. Zajęcia polegające na zabawach oswajających z wodą prowadzi p. dyrektor Zbigniew Bernard i p. Sławomir Ceglarek. Opiekunem grupy podczas zajęć jest również p. wicedyrektor Katarzyna Bartkowiak.