23 stycznia 2019

Galeria prac plastycznych grupy ŻABKI

Galeria prac plastycznych grupy ŻABKI

"Twórcza praca dziecka jest językiem wypowiadania się tylko jemu własciwym, jest wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych, jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem, między wrażliwością i inteligencją, jest jednym z wielu sposobów intelektualnego poznania świata i docierania do głębszego i szerszego jego rozumienia."

 

Z. Słobodzian