Dyżury nauczycieli

TERMINY  KONSULTACJI  NAUCZYCIELI dla rodziców / prawnych opiekunów

w Zespole Szkół w Krzywiniu  w  roku szkolnym 2017 / 2018.

Pliki do pobrania: