Dyżury nauczycieli

TERMINY  KONSULTACJI  NAUCZYCIELI dla rodziców / prawnych opiekunów

w Zespole Szkół w Krzywiniu  w  roku szkolnym 2018 / 2019.

Pliki do pobrania: