20 grudnia 2019

Bóg się rodzi…

Bóg się rodzi…

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas związany z tradycjami i obrzędami.

20 grudnia 2018r. dzieci z grupy „Jeżyki” przygotowały jasełka dla swoich rodziców oraz zaproszonych gości.

Głównym celem uroczystości było wprowadzenie dzieci w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji jasełek, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością. Dzieci występowały w pięknych strojach aniołków, Maryi, Józefa, królów i pasterzy, pięknie śpiewały kolędy i recytowały przygotowane wierszyki.

Za swoje artystyczne prezentacje występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. W dalszej części spotkania dzieci podzieliły się opłatkiem z najbliższymi.

Zaproszeni goście : dyrektor szkoły pan Zbigniew Bernard, pani wicedyrektor  Violetta Drożdżyńska oraz sekretarz miasta i gminy pan Bartosz Kobus złożyli wszystkim obecnym świąteczne życzenia i wręczyli dzieciom słodkie upominki. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Magdalena Szablewska